Instalacija opreme

Svako može da vam proda IT opremu ali ne može svako da je instalira i pusti u rad. Uspešnu instalaciju mogu da rade samo tehničari i inženjeri sa znanjem i sertifikatima proizvođača opreme. 

IT FAMILIJA vrši isporuku na vašu lokaciju, fizičku montažu, povezivanje, puštanje u rad i testiranje sledeće IT opreme:

 

 • Računare, ip telefone i štampače u radnom prostoru
 • Switcheve , rutere i drugu mrežne uređaje u komunikacionim rek ormanima
 • Pristupne tačke i WLC kontrolere za bežične mreže
 • Next-Generation Firewall uređaje za sigurnost mreža
 • Webex opremu za video konferencije 
 • Servere, storage sisteme i backup uređaje u datacentar okruženjima
 • Uređaje za neprekidno napajanje 
 • Strukturno kabliranje u objektima i kampusu sa bakarnim i optičkim instalacijama
 • Mrežne kamere, snimače, enkodere, video interfone i audio sisteme za tehničku zaštitu i obaveštavanje

Bez obzira na to gde se nalazite ili zahteve koji imate, IT FAMILIJA tim za instalaciju na licu mesta može glatko da instalira hardver neophodan za vaš sledeći projekat. To podrazumeva:

 • Instalaciju na lokaciji klijenta u Srbiji
 • Fleksibilno zakazivanje – čak i van radnog vremena i vikendom
 • Koordinirana instalacija svakog IT proizvoda, ukoliko se radi instalacija više rešenja 
 • Sveobuhvatno planiranje kroz termin plan i upravljanje projektom 
 • Angažovanje iskusnih i stručnih tehničara i inženjera
 • Tehničku dokumentaciju sa šemama veza po završetku instalacije
 • Rezultate testiranje u elektronskoj ili štampanoj formi za kablovske sisteme
 • Obuku korisnika ukoliko je neophodna
 • Uputstva za povezivanje i podešavanje