Strukturni kablovski sistemi

IT FAMILIJA ima preko 20 godina iskustva u projektovanju i instalacijama univerzalne kablovske infrastrukture koju nazivamo strukturni kablovski sistemi skraćeno SKS. Strukturno kabliranje se projektuje i izvodi tako da podrži prenos podataka, glasa, video signala i multimedijalnih signala, bez obzira na proizvođača opreme. Postavljanjem svih kablova u topologiji zvezde, omogućeno je povezivanje svakog radnog mesta na centralni razvod, gde se vrši povezivanje i administriranje celog sistema. Takav pristup omogućava komuniciranje sa svakim uređajem, bilo gde i bilo kad. Dobro projektovan kablovski sistem uključuje i različite tipove medija na istom radnom mestu (optički, utp, koaksijalni kablovi) da bi podržao sve zahteve sistema koji se tu nalaze.

Arhitektura strukturnih kablovskih sistema u opštem slučaju:

  • Kampus kabliranje – razvod između objekata u kampusu – campus distributor CD
  • Vertikalno kabliranje – razvod između spratova – building distributor BD
  • Horizontalno kabliranje –  razvod po spratu – floor distributor FD
  • Prelazna tačka – transition point TP
  • Radni prostor – priključenje korisničke opreme (računar, telefon, štampač, IP telefon…) telecommunication outlet TO

Elementi pasivne opreme koja čini strukturni kablovski sistem su:

  • Telekomunikacioni ormari
  • Instalacioni kablovi (bakarni i optički)
  • Razdelnici (patch paneli)
  • Telekomunikacione utičnice ( bakarne i optičke)
  • Prespojni (patch) kablovi

IT FAMILIJA poseduje svu neophodnu opremu i znanje za instalaciju optičkih kablova i fuziono spajanje FO multimodnih i monomodnih vlakana. Po završetku instalacije vršimo testiranje optičkih vlakana OTDR uređajem. Za instalaciju U/UTP, U/FTP i S/FTP kablova svih kategorija posedujemo sve alate, iskustvo i proizvođačke sertifikate neophodne za uspešnu instalaciju. Po završetku instalacije testiranje vršimo sa NetAllyLinkrunner G2 smart network testerom.