Kompanija IT FAMILIJA

… je osnovana kombinovanjem znanja, iskustva i privatnog kapitala. Osnivači kompanije su u IT industriji više od 20 godina u ovom regionu. Osnovna aktivnost kompanije je komunikacioni mrežni inženjering i servis računarske opreme. Dizajniramo, instaliramo i održavamo strukturne kablovske sisteme i komunikacione mreže, primenjujući najsavremenija rešenja i pridržavajući se međunarodnih i domaćih standarda. Naše poslovne aktivnosti podržane su dobro razvijenom bazom znanja iz oblasti kojom se bavimo, a angažujemo profesionalne savetnike u oblasti finansija i prava. U mrežnom inženjeringu pokrivamo sve segmente, od konsultacija, dizajna, izvršenja i sertifikacije sve do stručnog nadzora. Sa svojim bogatim iskustvom, licencama i sertifikatima, IT FAMILIJA garantuje izbor najoptimalnijeg rešenja pri odabiru aktivne i pasivne mrežne opreme. Kompanija se rukovodi principom da pruži kompletna tehnička i tehnološka rešenja za potrebe svojih klijenata u skladu sa njihovim trenutnim i budućim potrebama.

MISIJA

Naša misija je izgradnja komunikacionih IT mreža za poslovne kompanije, sa jedinstvenom porodičnom brigom za naše partnere i njihove potrebe.

VIZIJA

Naša vizija je da ljudima i kompanijama omogućimo jednostavan, pouzdan i bezbedan pristup savremenim aplikacijama, slikama, videu, bazama znanja i podataka kao i svim drugim IT sadržajima.

CILJEVI

IT Familija je posvećena cilju da poštovanjem načela konkurencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zaštiti životne sredine u svim segmentima svog poslovanja ostvaruje visok kvalitet i trajno pružanje poverenih usluga. Na taj način želimo da postanemo prepoznatljivi u odnosu na konkurenciju kroz primenu najbolje dostupne prakse, viših standarda, konstantnim ulaganjem u znanje, opremu i nove kadrovske kapacitete.