Datacentri

IT FAMILIJA ima tehnologije za izgradnju data centara kojim imaju brzi odziv, orkestraciju i monitoring. Svaki datacentar ima više komponenti od kojih se sastoji:

  • Serverska infrastruktura koja obezbeđuje memoriju i procesorsku snagu za pokretanje aplikacija. Koristimo isključivo servere brandname proizvođača, samostalne i u šasijama.
  • Infrastruktura za skladištenje omogućava čuvanje podataka, sa višestrukim sigurnosnim kopijama.
  • Mrežna infrastruktura podrazumeva međusobne veze između komponenti data centra kao i veze sa spoljnim svetom. Mrežno okruženje mora biti redundantno i visoko konvergentno sa serverskim delom rešenja, u smislu objedinjene konfiguracije, administracije i skalabilnosti.
  • Virtuelna infrastruktura služi da omogući uspešno kreiranje internog, on-premise baziranog sistema, gde je preporuka da postoji primarna i sekundarna (Disaster Recovery) lokacija. Ova infrastruktura mora biti visoko pouzdana, sa naprednim karakteristikama servisa visoke dostupnosti i značajnom integracijom sa serverima čije resurse virtuelizacija koristi. Replikacija koja se neprekidno odvija između primarne i DR lokacije i njeni rezultati kopiranja moraju biti uspešno iskorišćeni u virtuelnom okruženju u smislu lakog i preciznog pokretanja određene virtuelne mašine u slučaju potrebe za tim procesom.
  • Bezbednosna infrastruktura se obezbeđuje sa Next-Generation Firewall uređajima koji štite podatke.