IT Podrška i održavanje

Naši klijenti znaju da pravi IT partner pokazuje svoju vrednost i kvalitet kroz podršku  funkcionisanju mreža i sistema. Osnovne usluge koje IT FAMILIJA omogućava kroz svoje programe podrške su:

 • Dijagnostika, nadzor i podešavanje hardvera, softvera i aplikacija
 • Rešavanje problema i korisnička podrška telefonom, mrežom ili na licu mesta
 • Nadgledanje, testiranje i održavanje mreža i sistema
 • Analiza syslogova, grešaka i alarmnih poruka
 • Komunikacija sa TAC službama proizvođača opreme
 • Popravka i zamena delova
 • Instalacija hitnih zakrpa i ažuriranje softvera
 • Sigurnosne provere opreme
 • Ažuriranje sistemske i korisničke dokumentacije
 • Podešavanje novih naloga i lozinki
 • Blagovremeni odgovor na sve upite 
 • Testiranje i procena novih It rešenja i aplikacija
 • Prezentiranje novih tehnologija i preporuke za razvoj i unapređenje
 • Zaštita klijenta od mrežnih pretnji i malvera
 • Kontrola rada sistema rezervnih kopija
 • Oporavak podataka u slučaju incidenta

Ugovorom o tehničkoj podršci se precizno definišu svi SLA (Service Level Agreement) detalji i obim usluga koji se zahteva. U IT industriji postoji više SLA nivoa koji se razlikuju po vremenu odziva tehničara / inžinjera  i vremenskom roku za rešavanje problema.

Podrška i održavanje se realizuju kroz naš TAC (Technical Assistance Center) sistem koji omogućava prijavu kvarova i komunikaciju sa našim timom kroz web portal, webex sesijom, telefonom ili e-mailom.