Instalacija softvera

Na tržištu postoji puno softverskih rešenja za svaku vašu potrebu. Instalacija i podešavanje mogu biti vrlo stresni za one koji se prvi put sreću sa tim zadatkom. Kako bi olakšali implementaciju , IT FAMILIJA nudi usluge instalacije, podešavanja i ažuriranja sistemskog, mrežnog i aplikativnog softvera . Imamo iskustvo i znanje u sledećim tehnologijama:

Microsoft platforme

 • Microsoft operativni sistemi za radne stanice
 • Microsoft operativni sistemi za servere sa network servisima – AD, DNS, NTP, DHCP, NPS

Hipervizori za virtuelizaciju servera

 • VMware ESX 
 • Proxmox 
 • Microsoft HyperV

Cisco Systems

 • Cisco Prime Infrastructure 3.x server
 • Cisco Firepower Management Center server
 • Cisco IOS, IOS XE, NX-OS, ASA OS i FTD operativni sistemi 
 • Cisco Unified Communications aplikacije 
 • Cisco Webex aplikacije 
 • Cisco Video Surveillance Operations Manager softver

Video menadžment softveri

 • Milestone Systems XProtect VMS 
 • Netavis Observer VMS
 • Axis Camera Station & Companion 

Endpoint softveri za zaštitu

 • Cisco Umbrella
 • Panda Security

Open source softveri za nadzor mreža

 • Cacti monitoring
 • Mikrotik Dude 

Rešenja za kreiranje rezervnih kopija i oporavak podataka

 • Veeam softver

Softver za monitoring UPS uređaja

 • APC PowerChute